pl.mpmn-digital.com
Nowe przepisy

DoorDash stawia czoła pozewowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego

DoorDash stawia czoła pozewowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


DoorDash rozstrzygnął pozew z In-N-Out w 2015 roku

Leonard W./Yelp

Kalifornijska usługa dostawy online DoorDash jest obecnie pod ostrzałem z podmiejskiej restauracji Burger Antics, która twierdzi, że firma użyła swojego logo i sprzedawała jedzenie bez pozwolenia. Według właścicieli Burger Antics, Dana i Brenny Velcich, DoorDash nigdy nie został upoważniony przez restaurację do opublikowania swojego menu lub dostarczenia jedzenia. DoorDash od lat odpiera podobne skargi ze strony innych restauracji, dlatego Velcichowie domagają się statusu pozwu zbiorowego.

Restauracja Brookfield złapała wiatr wybryków DoorDash po tym, jak zaczęli otrzymywać skargi od klientów na zimne jedzenie i spóźnioną dostawę. Terrence Buehler, prawnik reprezentujący Burger Antics, powiedział Chicago Tribune: „Nie mają usługi dostawy i nie chcą jej”.

To nie pierwszy raz, kiedy DoorDash bierze udział w takim procesie sądowym. Firma In-N-Out złożyła pozew przeciwko firmie kurierskiej w 2015 roku o naruszenie znaku towarowego. Sieć burgerów z siedzibą w Kalifornii nie jest już wymieniona na stronie dostarczającej jedzenie.

DoorDash od tego czasu usunął Burger Antics ze swojej strony internetowej, ale proces jest w toku. „To, czego [usunięcie] nie dotyczy, to dziewięć udokumentowanych zamówień złożonych przez DoorDash w Burger Antics” – powiedział Buehler. „Myślę, że poczekam na wiadomość od prawników DoorDash i zobaczę, jaki jest ich pogląd na ten temat”. Na szczęście Chicago jest domem dla jednych z najlepszych burgerów w Ameryce; wiele z nich można dostarczyć na okoliczne przedmieścia — nawet do Brookfield.


DoorDash stawia czoła pozwowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego - Przepisy

Rząd australijski opublikował swoją odpowiedź na dochodzenie w sprawie franczyzy z 2018 r. prawie 18 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego w ramach dochodzenia, Uczciwość we franczyzie, a dziewięć miesięcy po zakończeniu konsultacji w sprawie oświadczenia o skutkach projektu rozporządzenia.

20-stronicowa odpowiedź rządu na raport z dochodzenia nie odnosi się konkretnie do 71 zaleceń z dochodzenia, a 27 z nich zostało skierowanych do grupy zadaniowej ds. franchisingu złożonej z agencji rządowych w celu bardziej szczegółowej oceny – ale odnosi się do tematów z dochodzenia, aby uwzględnić wcześniejsze - kwestie wejścia, operacyjne i wyjścia w relacjach franczyzowych.

Odpowiedź zawiera następujące najważniejsze elementy:

 • Podwojenie kar nakładanych za naruszenie Kodeksu Franczyzowego (potencjalnie do 600 jednostek kary lub 1333 200 USD za naruszenie)
 • Wprowadzenie pojednania i dobrowolnie wiążącego arbitrażu oprócz mediacji
 • Dalsze wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących uzgodnień dotyczących dostaw (w tym rabatów), funduszy marketingowych, uzgodnień dotyczących wyjścia i wymogów dotyczących nakładów kapitałowych
 • Nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który podsumowuje elementy umowy
 • Publiczny rejestr franczyzodawców (do opracowania)
 • Strona internetowa dla franczyzodawców i franczyzobiorców z dostępem do informacji i wsparcia
 • Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy do co najmniej 14 dni po zakończeniu określonych wydarzeń (tj. nie tylko podpisanie umowy franczyzowej
 • Zakaz obciążania franczyzobiorców kosztami przygotowania umów franczyzowych.

Odpowiedź nie wskazuje ram czasowych wdrożenia, jednak poprzednie zmiany Kodeksu weszły w życie przed ostatecznym terminem aktualizacji dokumentów ujawniających (tj. 31 października dla franczyzodawców z końcem 30 czerwca) lub 1 stycznia. Aby przeczytać cały raport, kliknij tutaj.

Kary kodowe podwojone, możliwość odstąpienia od umowy przedłużona, wymagane więcej ujawnień

Kary za naruszenie Kodeksu postępowania franchisingowego zostaną zwiększone z maksymalnie 300 do 600 jednostek kary w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone po oficjalnej odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy z 2018 roku.

Jednostki kary określają wysokość kary finansowej, jaka zostanie nałożona za naruszenie obowiązkowego kodeksu branżowego, który ostatnio wzrósł z 210 USD za sztukę do 222 USD za sztukę, umożliwiając franczyzodawcy poniesienie łącznej grzywny w wysokości 133 200 USD za jedno naruszenie Kodeksu Franczyzowego.

Wydłużono również okres odstąpienia od umowy z 7 dni od podpisania umowy franczyzowej do 14 dni po nastąpiło ostatnie z określonych zdarzeń, takie jak podpisanie umowy, dokonanie płatności, otrzymanie dokumentów ujawniających, a jeśli dotyczy, otrzymanie kopii warunków najmu. Odstąpienie dotyczy również transferów, w przypadku których franczyzobiorca zawiera zasadniczo nową umowę z franczyzodawcą. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że nowy wymóg wydłuży ramy czasowe rekrutacji do franczyzy.

Franczyzodawcy muszą dostarczyć nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, aby podsumować informacje zawarte w dokumencie ujawniającym, w szczególności informacje finansowe, które mogą zawierać szczegóły dotyczące opłat, rabatów, prowizji i wszelkich uprawnień do wartości firmy na koniec okresu franczyzy. Czytaj więcej

Większa przejrzystość rabatów i funduszy marketingowych

Franczyzodawcy będą zobowiązani do ujawnienia informacji o rabatach dla dostawców w ramach zmian zaproponowanych w odpowiedzi rządu, jednak nie jest jasne, czy będzie to wymagało ujawnienia kwoty lub procentu rabatu otrzymanego od każdego dostawcy.

Jeżeli rabat dostawcy na rzecz franczyzodawcy spowoduje znaczne osłabienie konkurencji, spowoduje to naruszenie ustawy o konkurencji i konsumentach (CCA). Rząd pozostawił otwarte drzwi Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) do przeprowadzenia własnego dochodzenia w sprawie rabatów we franczyzie, gdy nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji wejdą w życie.

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony w celu wyjaśnienia wymogów dotyczących traktowania i raportowania funduszy marketingowych oraz nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia tych wymogów.

Ponadto rząd będzie dalej rozważał, czy wytyczne dotyczące audytu funduszy marketingowych i spółdzielczych są wymagane, ale pozostawi obecny wymóg dotyczący rocznej sprawozdawczości funduszy marketingowych.

Nowa strona internetowa dostarczająca więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom

Głównym elementem odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy jest opracowanie nowej strony internetowej, aby dostarczyć więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom (i potencjalnym franczyzodawcom), co zostanie odnotowane w obowiązkowym oświadczeniu informacyjnym, które należy przekazać potencjalnym franczyzobiorcom na najwcześniejsza okazja.

Na stronie znajdą się zasoby informacyjne, a także szczegóły dotyczące sposobu złożenia reklamacji na franczyzodawcę.

Odpowiedź nie wskazuje, czy nowa strona internetowa będzie zawierała również publiczny rejestr franczyzodawców, czy program edukacji przedwstępnej dla potencjalnych franczyzobiorców oferowany wcześniej przez Griffith University.

Rząd podejmie dalsze konsultacje

Rząd zobowiązał się do dalszych konsultacji z sektorem franczyzowym w zakresie:

 • Opracowanie publicznego rejestru franczyzodawcy
 • Arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który należy pobrać z informacji zawartych w dokumencie ujawniającym
 • Witryna poświęcona franczyzie, dostarczająca informacji potencjalnym franczyzobiorcom i franczyzodawcom
 • Zmiany w Kodeksie w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu detalicznego.

Podkreślono kwestie związane z wydatkami kapitałowymi

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony, aby zabronić franczyzodawcom wymagania od franczyzobiorców ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one ujawnione z góry, są wymagane prawem lub zostały uzgodnione przez franczyzobiorcę.

Wydatki kapitałowe muszą być omówione przed zawarciem umowy franczyzowej, należy również podać termin i kwotę wydatków oraz ujawnić okoliczności, w których franczyzobiorcy mogą zwrócić swoje inwestycje.

Zmiany mające wpływ na Kodeks Naftowy

Poprawki do Kodeksu Postępowania Franchisingowego będą miały wpływ na Kodeks Naftowy, przy czym rząd zauważy, że wspiera spójność Kodeksu Naftowego z Kodeksem Franczyzy, kiedy Kodeks Naftowy ma zostać poddany przeglądowi śródokresowemu.

Niedawne poprawki do Kodeksu Franczyzy, mające zastosowanie w szczególności do sektora motoryzacyjnego zajmującego się wydatkami inwestycyjnymi (patrz artykuł powyżej), zostaną również rozszerzone na Kodeks Franczyzy w szerszym zakresie, aby objąć wszystkich franczyzodawców.

Aby przeczytać pełną odpowiedź rządu na zapytanie o franczyzę, Kliknij tutaj.


DoorDash stawia czoła pozwowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego - Przepisy

Rząd australijski opublikował swoją odpowiedź na dochodzenie w sprawie franczyzy z 2018 r. prawie 18 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego w ramach dochodzenia, Uczciwość we franczyzie, a dziewięć miesięcy po zakończeniu konsultacji w sprawie oświadczenia o skutkach projektu rozporządzenia.

20-stronicowa odpowiedź rządu na raport z dochodzenia nie odnosi się konkretnie do 71 zaleceń z dochodzenia, a 27 z nich zostało skierowanych do grupy zadaniowej ds. franchisingu złożonej z agencji rządowych w celu bardziej szczegółowej oceny – ale odnosi się do tematów z dochodzenia, aby uwzględnić wcześniejsze - kwestie wejścia, operacyjne i wyjścia w relacjach franczyzowych.

Odpowiedź zawiera następujące najważniejsze elementy:

 • Podwojenie kar nakładanych za naruszenie Kodeksu Franczyzowego (potencjalnie do 600 jednostek kary lub 1333 200 USD za naruszenie)
 • Wprowadzenie pojednania i dobrowolnie wiążącego arbitrażu oprócz mediacji
 • Dalsze wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących uzgodnień dotyczących dostaw (w tym rabatów), funduszy marketingowych, uzgodnień dotyczących wyjścia i wymogów dotyczących nakładów kapitałowych
 • Nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który podsumowuje elementy umowy
 • Publiczny rejestr franczyzodawców (do opracowania)
 • Strona internetowa dla franczyzodawców i franczyzobiorców z dostępem do informacji i wsparcia
 • Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy do co najmniej 14 dni po zakończeniu określonych wydarzeń (tj. nie tylko podpisanie umowy franczyzowej
 • Zakaz obciążania franczyzobiorców kosztami przygotowania umów franczyzowych.

Odpowiedź nie wskazuje ram czasowych wdrożenia, jednak poprzednie zmiany Kodeksu weszły w życie przed ostatecznym terminem aktualizacji dokumentów ujawniających (tj. 31 października dla franczyzodawców z końcem 30 czerwca) lub 1 stycznia. Aby przeczytać cały raport, kliknij tutaj.

Kary kodowe podwojone, możliwość odstąpienia od umowy przedłużona, wymagane więcej ujawnień

Kary za naruszenie Kodeksu postępowania franchisingowego zostaną zwiększone z maksymalnie 300 do 600 jednostek kary w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone po oficjalnej odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy z 2018 roku.

Jednostki kary określają wysokość kary finansowej, jaka zostanie nałożona za naruszenie obowiązkowego kodeksu branżowego, który ostatnio wzrósł z 210 USD za sztukę do 222 USD za sztukę, umożliwiając franczyzodawcy poniesienie łącznej grzywny w wysokości 133 200 USD za jedno naruszenie Kodeksu Franczyzowego.

Wydłużono również okres odstąpienia od umowy z 7 dni od podpisania umowy franczyzowej do 14 dni po nastąpiło ostatnie z określonych zdarzeń, takie jak podpisanie umowy, dokonanie płatności, otrzymanie dokumentów ujawniających, a jeśli dotyczy, otrzymanie kopii warunków najmu. Odstąpienie dotyczy również transferów, w przypadku których franczyzobiorca zawiera zasadniczo nową umowę z franczyzodawcą. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że nowy wymóg wydłuży ramy czasowe rekrutacji do franczyzy.

Franczyzodawcy muszą dostarczyć nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, aby podsumować informacje zawarte w dokumencie ujawniającym, w szczególności informacje finansowe, które mogą zawierać szczegóły dotyczące opłat, rabatów, prowizji i wszelkich uprawnień do wartości firmy na koniec okresu franczyzy. Czytaj więcej

Większa przejrzystość rabatów i funduszy marketingowych

Franczyzodawcy będą zobowiązani do ujawnienia informacji o rabatach dla dostawców w ramach zmian zaproponowanych w odpowiedzi rządu, jednak nie jest jasne, czy będzie to wymagało ujawnienia kwoty lub procentu rabatu otrzymanego od każdego dostawcy.

Jeżeli rabat dostawcy na rzecz franczyzodawcy spowoduje znaczne osłabienie konkurencji, spowoduje to naruszenie ustawy o konkurencji i konsumentach (CCA). Rząd pozostawił otwarte drzwi Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) do przeprowadzenia własnego dochodzenia w sprawie rabatów we franczyzie, gdy nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji wejdą w życie.

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony w celu wyjaśnienia wymogów dotyczących traktowania i raportowania funduszy marketingowych oraz nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia tych wymogów.

Ponadto rząd będzie dalej rozważał, czy wytyczne dotyczące audytu funduszy marketingowych i spółdzielczych są wymagane, ale pozostawi obecny wymóg dotyczący rocznej sprawozdawczości funduszy marketingowych.

Nowa strona internetowa dostarczająca więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom

Głównym elementem odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy jest opracowanie nowej strony internetowej, aby dostarczyć więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom (i potencjalnym franczyzodawcom), co zostanie odnotowane w obowiązkowym oświadczeniu informacyjnym, które należy przekazać potencjalnym franczyzobiorcom na najwcześniejsza okazja.

Na stronie znajdą się zasoby informacyjne, a także szczegóły dotyczące sposobu złożenia reklamacji na franczyzodawcę.

Odpowiedź nie wskazuje, czy nowa strona internetowa będzie zawierała również publiczny rejestr franczyzodawców, czy program edukacji przedwstępnej dla potencjalnych franczyzobiorców oferowany wcześniej przez Griffith University.

Rząd podejmie dalsze konsultacje

Rząd zobowiązał się do dalszych konsultacji z sektorem franczyzowym w zakresie:

 • Opracowanie publicznego rejestru franczyzodawcy
 • Arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który należy pobrać z informacji zawartych w dokumencie ujawniającym
 • Witryna poświęcona franczyzie, dostarczająca informacji potencjalnym franczyzobiorcom i franczyzodawcom
 • Zmiany w Kodeksie w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu detalicznego.

Podkreślono kwestie związane z wydatkami kapitałowymi

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony, aby zabronić franczyzodawcom wymagania od franczyzobiorców ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one ujawnione z góry, są wymagane prawem lub zostały uzgodnione przez franczyzobiorcę.

Wydatki kapitałowe muszą być omówione przed zawarciem umowy franczyzowej, należy również podać termin i kwotę wydatków oraz ujawnić okoliczności, w których franczyzobiorcy mogą zwrócić swoje inwestycje.

Zmiany mające wpływ na Kodeks Naftowy

Poprawki do Kodeksu Postępowania Franchisingowego będą miały wpływ na Kodeks Naftowy, przy czym rząd zauważy, że wspiera spójność Kodeksu Naftowego z Kodeksem Franczyzy, kiedy Kodeks Naftowy ma zostać poddany przeglądowi śródokresowemu.

Niedawne poprawki do Kodeksu Franczyzy, mające zastosowanie w szczególności do sektora motoryzacyjnego zajmującego się wydatkami inwestycyjnymi (patrz artykuł powyżej), zostaną również rozszerzone na Kodeks Franczyzy w szerszym zakresie, aby objąć wszystkich franczyzodawców.

Aby przeczytać pełną odpowiedź rządu na zapytanie o franczyzę, Kliknij tutaj.


DoorDash stawia czoła pozwowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego - Przepisy

Rząd australijski opublikował swoją odpowiedź na dochodzenie w sprawie franczyzy z 2018 r. prawie 18 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego w ramach dochodzenia, Uczciwość we franczyzie, a dziewięć miesięcy po zakończeniu konsultacji w sprawie oświadczenia o skutkach projektu rozporządzenia.

20-stronicowa odpowiedź rządu na raport z dochodzenia nie odnosi się konkretnie do 71 zaleceń z dochodzenia, a 27 z nich zostało skierowanych do grupy zadaniowej ds. franchisingu złożonej z agencji rządowych w celu bardziej szczegółowej oceny – ale odnosi się do tematów z dochodzenia, aby uwzględnić wcześniejsze - kwestie wejścia, operacyjne i wyjścia w relacjach franczyzowych.

Odpowiedź zawiera następujące najważniejsze elementy:

 • Podwojenie kar nakładanych za naruszenie Kodeksu Franczyzowego (potencjalnie do 600 jednostek kary lub 1333 200 USD za naruszenie)
 • Wprowadzenie pojednania i dobrowolnie wiążącego arbitrażu oprócz mediacji
 • Dalsze wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących uzgodnień dotyczących dostaw (w tym rabatów), funduszy marketingowych, uzgodnień dotyczących wyjścia i wymogów dotyczących nakładów kapitałowych
 • Nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który podsumowuje elementy umowy
 • Publiczny rejestr franczyzodawców (do opracowania)
 • Strona internetowa dla franczyzodawców i franczyzobiorców z dostępem do informacji i wsparcia
 • Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy do co najmniej 14 dni po zakończeniu określonych wydarzeń (tj. nie tylko podpisanie umowy franczyzowej
 • Zakaz obciążania franczyzobiorców kosztami przygotowania umów franczyzowych.

Odpowiedź nie wskazuje ram czasowych wdrożenia, jednak poprzednie zmiany Kodeksu weszły w życie przed ostatecznym terminem aktualizacji dokumentów ujawniających (tj. 31 października dla franczyzodawców z końcem 30 czerwca) lub 1 stycznia. Aby przeczytać cały raport, kliknij tutaj.

Kary kodowe podwojone, możliwość odstąpienia od umowy przedłużona, wymagane więcej ujawnień

Kary za naruszenie Kodeksu postępowania franchisingowego zostaną zwiększone z maksymalnie 300 do 600 jednostek kary w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone po oficjalnej odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy z 2018 roku.

Jednostki kary określają wysokość kary finansowej, jaka zostanie nałożona za naruszenie obowiązkowego kodeksu branżowego, który ostatnio wzrósł z 210 USD za sztukę do 222 USD za sztukę, umożliwiając franczyzodawcy poniesienie łącznej grzywny w wysokości 133 200 USD za jedno naruszenie Kodeksu Franczyzowego.

Wydłużono również okres odstąpienia od umowy z 7 dni od podpisania umowy franczyzowej do 14 dni po nastąpiło ostatnie z określonych zdarzeń, takie jak podpisanie umowy, dokonanie płatności, otrzymanie dokumentów ujawniających, a jeśli dotyczy, otrzymanie kopii warunków najmu. Odstąpienie dotyczy również transferów, w przypadku których franczyzobiorca zawiera zasadniczo nową umowę z franczyzodawcą. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że nowy wymóg wydłuży ramy czasowe rekrutacji do franczyzy.

Franczyzodawcy muszą dostarczyć nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, aby podsumować informacje zawarte w dokumencie ujawniającym, w szczególności informacje finansowe, które mogą zawierać szczegóły dotyczące opłat, rabatów, prowizji i wszelkich uprawnień do wartości firmy na koniec okresu franczyzy. Czytaj więcej

Większa przejrzystość rabatów i funduszy marketingowych

Franczyzodawcy będą zobowiązani do ujawnienia informacji o rabatach dla dostawców w ramach zmian zaproponowanych w odpowiedzi rządu, jednak nie jest jasne, czy będzie to wymagało ujawnienia kwoty lub procentu rabatu otrzymanego od każdego dostawcy.

Jeżeli rabat dostawcy na rzecz franczyzodawcy spowoduje znaczne osłabienie konkurencji, spowoduje to naruszenie ustawy o konkurencji i konsumentach (CCA). Rząd pozostawił otwarte drzwi Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) do przeprowadzenia własnego dochodzenia w sprawie rabatów we franczyzie, gdy nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji wejdą w życie.

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony w celu wyjaśnienia wymogów dotyczących traktowania i raportowania funduszy marketingowych oraz nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia tych wymogów.

Ponadto rząd będzie dalej rozważał, czy wytyczne dotyczące audytu funduszy marketingowych i spółdzielczych są wymagane, ale pozostawi obecny wymóg dotyczący rocznej sprawozdawczości funduszy marketingowych.

Nowa strona internetowa dostarczająca więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom

Głównym elementem odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy jest opracowanie nowej strony internetowej, aby dostarczyć więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom (i potencjalnym franczyzodawcom), co zostanie odnotowane w obowiązkowym oświadczeniu informacyjnym, które należy przekazać potencjalnym franczyzobiorcom na najwcześniejsza okazja.

Na stronie znajdą się zasoby informacyjne, a także szczegóły dotyczące sposobu złożenia reklamacji na franczyzodawcę.

Odpowiedź nie wskazuje, czy nowa strona internetowa będzie zawierała również publiczny rejestr franczyzodawców, czy program edukacji przedwstępnej dla potencjalnych franczyzobiorców oferowany wcześniej przez Griffith University.

Rząd podejmie dalsze konsultacje

Rząd zobowiązał się do dalszych konsultacji z sektorem franczyzowym w zakresie:

 • Opracowanie publicznego rejestru franczyzodawcy
 • Arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który należy pobrać z informacji zawartych w dokumencie ujawniającym
 • Witryna poświęcona franczyzie, dostarczająca informacji potencjalnym franczyzobiorcom i franczyzodawcom
 • Zmiany w Kodeksie w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu detalicznego.

Podkreślono kwestie związane z wydatkami kapitałowymi

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony, aby zabronić franczyzodawcom wymagania od franczyzobiorców ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one ujawnione z góry, są wymagane prawem lub zostały uzgodnione przez franczyzobiorcę.

Wydatki kapitałowe muszą być omówione przed zawarciem umowy franczyzowej, należy również podać termin i kwotę wydatków oraz ujawnić okoliczności, w których franczyzobiorcy mogą zwrócić swoje inwestycje.

Zmiany mające wpływ na Kodeks Naftowy

Poprawki do Kodeksu Postępowania Franchisingowego będą miały wpływ na Kodeks Naftowy, przy czym rząd zauważy, że wspiera spójność Kodeksu Naftowego z Kodeksem Franczyzy, kiedy Kodeks Naftowy ma zostać poddany przeglądowi śródokresowemu.

Niedawne poprawki do Kodeksu Franczyzy, mające zastosowanie w szczególności do sektora motoryzacyjnego zajmującego się wydatkami inwestycyjnymi (patrz artykuł powyżej), zostaną również rozszerzone na Kodeks Franczyzy w szerszym zakresie, aby objąć wszystkich franczyzodawców.

Aby przeczytać pełną odpowiedź rządu na zapytanie o franczyzę, Kliknij tutaj.


DoorDash stawia czoła pozwowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego - Przepisy

Rząd australijski opublikował swoją odpowiedź na dochodzenie w sprawie franczyzy z 2018 r. prawie 18 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego w ramach dochodzenia, Uczciwość we franczyzie, a dziewięć miesięcy po zakończeniu konsultacji w sprawie oświadczenia o skutkach projektu rozporządzenia.

20-stronicowa odpowiedź rządu na raport z dochodzenia nie odnosi się konkretnie do 71 zaleceń z dochodzenia, a 27 z nich zostało skierowanych do grupy zadaniowej ds. franchisingu złożonej z agencji rządowych w celu bardziej szczegółowej oceny – ale odnosi się do tematów z dochodzenia, aby uwzględnić wcześniejsze - kwestie wejścia, operacyjne i wyjścia w relacjach franczyzowych.

Odpowiedź zawiera następujące najważniejsze elementy:

 • Podwojenie kar nakładanych za naruszenie Kodeksu Franczyzowego (potencjalnie do 600 jednostek kary lub 1333 200 USD za naruszenie)
 • Wprowadzenie pojednania i dobrowolnie wiążącego arbitrażu oprócz mediacji
 • Dalsze wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących uzgodnień dotyczących dostaw (w tym rabatów), funduszy marketingowych, uzgodnień dotyczących wyjścia i wymogów dotyczących nakładów kapitałowych
 • Nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który podsumowuje elementy umowy
 • Publiczny rejestr franczyzodawców (do opracowania)
 • Strona internetowa dla franczyzodawców i franczyzobiorców z dostępem do informacji i wsparcia
 • Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy do co najmniej 14 dni po zakończeniu określonych wydarzeń (tj. nie tylko podpisanie umowy franczyzowej
 • Zakaz obciążania franczyzobiorców kosztami przygotowania umów franczyzowych.

Odpowiedź nie wskazuje ram czasowych wdrożenia, jednak poprzednie zmiany Kodeksu weszły w życie przed ostatecznym terminem aktualizacji dokumentów ujawniających (tj. 31 października dla franczyzodawców z końcem 30 czerwca) lub 1 stycznia. Aby przeczytać cały raport, kliknij tutaj.

Kary kodowe podwojone, możliwość odstąpienia od umowy przedłużona, wymagane więcej ujawnień

Kary za naruszenie Kodeksu postępowania franchisingowego zostaną zwiększone z maksymalnie 300 do 600 jednostek kary w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone po oficjalnej odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy z 2018 roku.

Jednostki kary określają wysokość kary finansowej, jaka zostanie nałożona za naruszenie obowiązkowego kodeksu branżowego, który ostatnio wzrósł z 210 USD za sztukę do 222 USD za sztukę, umożliwiając franczyzodawcy poniesienie łącznej grzywny w wysokości 133 200 USD za jedno naruszenie Kodeksu Franczyzowego.

Wydłużono również okres odstąpienia od umowy z 7 dni od podpisania umowy franczyzowej do 14 dni po nastąpiło ostatnie z określonych zdarzeń, takie jak podpisanie umowy, dokonanie płatności, otrzymanie dokumentów ujawniających, a jeśli dotyczy, otrzymanie kopii warunków najmu. Odstąpienie dotyczy również transferów, w przypadku których franczyzobiorca zawiera zasadniczo nową umowę z franczyzodawcą. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że nowy wymóg wydłuży ramy czasowe rekrutacji do franczyzy.

Franczyzodawcy muszą dostarczyć nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, aby podsumować informacje zawarte w dokumencie ujawniającym, w szczególności informacje finansowe, które mogą zawierać szczegóły dotyczące opłat, rabatów, prowizji i wszelkich uprawnień do wartości firmy na koniec okresu franczyzy. Czytaj więcej

Większa przejrzystość rabatów i funduszy marketingowych

Franczyzodawcy będą zobowiązani do ujawnienia informacji o rabatach dla dostawców w ramach zmian zaproponowanych w odpowiedzi rządu, jednak nie jest jasne, czy będzie to wymagało ujawnienia kwoty lub procentu rabatu otrzymanego od każdego dostawcy.

Jeżeli rabat dostawcy na rzecz franczyzodawcy spowoduje znaczne osłabienie konkurencji, spowoduje to naruszenie ustawy o konkurencji i konsumentach (CCA). Rząd pozostawił otwarte drzwi Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) do przeprowadzenia własnego dochodzenia w sprawie rabatów we franczyzie, gdy nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji wejdą w życie.

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony w celu wyjaśnienia wymogów dotyczących traktowania i raportowania funduszy marketingowych oraz nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia tych wymogów.

Ponadto rząd będzie dalej rozważał, czy wytyczne dotyczące audytu funduszy marketingowych i spółdzielczych są wymagane, ale pozostawi obecny wymóg dotyczący rocznej sprawozdawczości funduszy marketingowych.

Nowa strona internetowa dostarczająca więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom

Głównym elementem odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy jest opracowanie nowej strony internetowej, aby dostarczyć więcej informacji potencjalnym franczyzobiorcom (i potencjalnym franczyzodawcom), co zostanie odnotowane w obowiązkowym oświadczeniu informacyjnym, które należy przekazać potencjalnym franczyzobiorcom na najwcześniejsza okazja.

Na stronie znajdą się zasoby informacyjne, a także szczegóły dotyczące sposobu złożenia reklamacji na franczyzodawcę.

Odpowiedź nie wskazuje, czy nowa strona internetowa będzie zawierała również publiczny rejestr franczyzodawców, czy program edukacji przedwstępnej dla potencjalnych franczyzobiorców oferowany wcześniej przez Griffith University.

Rząd podejmie dalsze konsultacje

Rząd zobowiązał się do dalszych konsultacji z sektorem franczyzowym w zakresie:

 • Opracowanie publicznego rejestru franczyzodawcy
 • Arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który należy pobrać z informacji zawartych w dokumencie ujawniającym
 • Witryna poświęcona franczyzie, dostarczająca informacji potencjalnym franczyzobiorcom i franczyzodawcom
 • Zmiany w Kodeksie w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie najmu detalicznego.

Podkreślono kwestie związane z wydatkami kapitałowymi

Kodeks Franczyzowy zostanie zmieniony, aby zabronić franczyzodawcom wymagania od franczyzobiorców ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one ujawnione z góry, są wymagane prawem lub zostały uzgodnione przez franczyzobiorcę.

Wydatki kapitałowe muszą być omówione przed zawarciem umowy franczyzowej, należy również podać termin i kwotę wydatków oraz ujawnić okoliczności, w których franczyzobiorcy mogą zwrócić swoje inwestycje.

Zmiany mające wpływ na Kodeks Naftowy

Poprawki do Kodeksu Postępowania Franchisingowego będą miały wpływ na Kodeks Naftowy, przy czym rząd zauważy, że wspiera spójność Kodeksu Naftowego z Kodeksem Franczyzy, kiedy Kodeks Naftowy ma zostać poddany przeglądowi śródokresowemu.

Niedawne poprawki do Kodeksu Franczyzy, mające zastosowanie w szczególności do sektora motoryzacyjnego zajmującego się wydatkami inwestycyjnymi (patrz artykuł powyżej), zostaną również rozszerzone na Kodeks Franczyzy w szerszym zakresie, aby objąć wszystkich franczyzodawców.

Aby przeczytać pełną odpowiedź rządu na zapytanie o franczyzę, Kliknij tutaj.


DoorDash stawia czoła pozwowi z podmiejskiej restauracji w Chicago o naruszenie znaku towarowego - Przepisy

Rząd australijski opublikował swoją odpowiedź na dochodzenie w sprawie franczyzy z 2018 r. prawie 18 miesięcy po przedłożeniu sprawozdania końcowego w ramach dochodzenia, Uczciwość we franczyzie, a dziewięć miesięcy po zakończeniu konsultacji w sprawie oświadczenia o skutkach projektu rozporządzenia.

20-stronicowa odpowiedź rządu na raport z dochodzenia nie odnosi się konkretnie do 71 zaleceń z dochodzenia, a 27 z nich zostało skierowanych do grupy zadaniowej ds. franchisingu złożonej z agencji rządowych w celu bardziej szczegółowej oceny – ale odnosi się do tematów z dochodzenia, aby uwzględnić wcześniejsze - kwestie wejścia, operacyjne i wyjścia w relacjach franczyzowych.

Odpowiedź zawiera następujące najważniejsze elementy:

 • Podwojenie kar nakładanych za naruszenie Kodeksu Franczyzowego (potencjalnie do 600 jednostek kary lub 1333 200 USD za naruszenie)
 • Wprowadzenie pojednania i dobrowolnie wiążącego arbitrażu oprócz mediacji
 • Dalsze wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących uzgodnień dotyczących dostaw (w tym rabatów), funduszy marketingowych, uzgodnień dotyczących wyjścia i wymogów dotyczących nakładów kapitałowych
 • Nowy arkusz informacyjny dotyczący kluczowych ujawnień, który podsumowuje elementy umowy
 • Publiczny rejestr franczyzodawców (do opracowania)
 • Strona internetowa dla franczyzodawców i franczyzobiorców z dostępem do informacji i wsparcia
 • Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy do co najmniej 14 dni po zakończeniu określonych wydarzeń (tj. nie tylko podpisanie umowy franczyzowej
 • Zakaz obciążania franczyzobiorców kosztami przygotowania umów franczyzowych.

Odpowiedź nie wskazuje ram czasowych wdrożenia, jednak wcześniejsze zmiany Kodeksu weszły w życie przed ostatecznym terminem aktualizacji dokumentów ujawniających (tj. 31 października dla franczyzodawców z końcem 30 czerwca) lub 1 stycznia. Aby przeczytać cały raport, kliknij tutaj.

Kary kodowe podwojone, możliwość odstąpienia od umowy przedłużona, wymagane więcej ujawnień

Kary za naruszenie Kodeksu postępowania franchisingowego zostaną zwiększone z maksymalnie 300 do 600 jednostek kary w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone po oficjalnej odpowiedzi rządu na zapytanie dotyczące franczyzy z 2018 roku.

Jednostki kary określają wysokość kary finansowej, jaka zostanie nałożona za naruszenie obowiązkowego kodeksu branżowego, który ostatnio wzrósł z 210 USD za sztukę do 222 USD za sztukę, umożliwiając franczyzodawcy poniesienie łącznej grzywny w wysokości 133 200 USD za jedno naruszenie Kodeksu Franczyzowego.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.


DoorDash Faces Lawsuit From Suburban Chicago Restaurant Over Trademark Infringement - Recipes

The Australian Government has released its response to the 2018 Franchise Inquiry nearly 18 months after the Inquiry tabled its final report, Fairness in Franchising, and nine months after consultation ended on a draft regulation impact statement.

The 20-page government response to the Inquiry report does not specifically address the Inquiry’s 71 recommendations – 27 of which were referred to a Franchising Taskforce comprised of government agencies to assess in more detail – but does address themes from the Inquiry to cover pre-entry, operational, and exit issues in franchise relationships.

The response includes the following highlight items:

 • Doubling of penalties that apply for a breach of the Franchising Code (potentially up to 600 penalty units, or $1333,200 per breach)
 • The introduction of conciliation and voluntary binding arbitration in addition to mediation
 • Further disclosure requirements re supply arrangements (including rebates), marketing funds, exit arrangements and capital expenditure requirements
 • A new Key Disclosure Information Fact Sheet to summarise elements of the agreement
 • A public register of franchisors (yet to be developed)
 • A website for franchisors and franchisees to access information and support
 • An extension of the cooling-off period to at least 14 days after the completion of certain events (ie not just signing the franchise agreement
 • Banning franchisors from charging the costs of preparing franchise agreements.

The response does not indicate an implementation timeframe, however past Code amendments have come into effect by the final date that disclosure documents are required to be updated (ie. October 31 for franchisors with a June 30 year end), or 1 January. To read the full report, click here.

Code penalties doubled, cooling-off extended, more disclosure required

Penalties for breaches of the Franchising Code of Conduct will be increased from a maximum of 300 to 600 penalty units under changes expected to be introduced following the Government’s official response to the 2018 Franchise Inquiry.

Penalty units determine the size of a financial penalty to be imposed for a breach of a mandatory industry code, which recently increased from $210 per unit to $222 per unit, making it possible for a franchisor to incur a total fine of $133,200 for a single breach of the Franchising Code.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.


DoorDash Faces Lawsuit From Suburban Chicago Restaurant Over Trademark Infringement - Recipes

The Australian Government has released its response to the 2018 Franchise Inquiry nearly 18 months after the Inquiry tabled its final report, Fairness in Franchising, and nine months after consultation ended on a draft regulation impact statement.

The 20-page government response to the Inquiry report does not specifically address the Inquiry’s 71 recommendations – 27 of which were referred to a Franchising Taskforce comprised of government agencies to assess in more detail – but does address themes from the Inquiry to cover pre-entry, operational, and exit issues in franchise relationships.

The response includes the following highlight items:

 • Doubling of penalties that apply for a breach of the Franchising Code (potentially up to 600 penalty units, or $1333,200 per breach)
 • The introduction of conciliation and voluntary binding arbitration in addition to mediation
 • Further disclosure requirements re supply arrangements (including rebates), marketing funds, exit arrangements and capital expenditure requirements
 • A new Key Disclosure Information Fact Sheet to summarise elements of the agreement
 • A public register of franchisors (yet to be developed)
 • A website for franchisors and franchisees to access information and support
 • An extension of the cooling-off period to at least 14 days after the completion of certain events (ie not just signing the franchise agreement
 • Banning franchisors from charging the costs of preparing franchise agreements.

The response does not indicate an implementation timeframe, however past Code amendments have come into effect by the final date that disclosure documents are required to be updated (ie. October 31 for franchisors with a June 30 year end), or 1 January. To read the full report, click here.

Code penalties doubled, cooling-off extended, more disclosure required

Penalties for breaches of the Franchising Code of Conduct will be increased from a maximum of 300 to 600 penalty units under changes expected to be introduced following the Government’s official response to the 2018 Franchise Inquiry.

Penalty units determine the size of a financial penalty to be imposed for a breach of a mandatory industry code, which recently increased from $210 per unit to $222 per unit, making it possible for a franchisor to incur a total fine of $133,200 for a single breach of the Franchising Code.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.


DoorDash Faces Lawsuit From Suburban Chicago Restaurant Over Trademark Infringement - Recipes

The Australian Government has released its response to the 2018 Franchise Inquiry nearly 18 months after the Inquiry tabled its final report, Fairness in Franchising, and nine months after consultation ended on a draft regulation impact statement.

The 20-page government response to the Inquiry report does not specifically address the Inquiry’s 71 recommendations – 27 of which were referred to a Franchising Taskforce comprised of government agencies to assess in more detail – but does address themes from the Inquiry to cover pre-entry, operational, and exit issues in franchise relationships.

The response includes the following highlight items:

 • Doubling of penalties that apply for a breach of the Franchising Code (potentially up to 600 penalty units, or $1333,200 per breach)
 • The introduction of conciliation and voluntary binding arbitration in addition to mediation
 • Further disclosure requirements re supply arrangements (including rebates), marketing funds, exit arrangements and capital expenditure requirements
 • A new Key Disclosure Information Fact Sheet to summarise elements of the agreement
 • A public register of franchisors (yet to be developed)
 • A website for franchisors and franchisees to access information and support
 • An extension of the cooling-off period to at least 14 days after the completion of certain events (ie not just signing the franchise agreement
 • Banning franchisors from charging the costs of preparing franchise agreements.

The response does not indicate an implementation timeframe, however past Code amendments have come into effect by the final date that disclosure documents are required to be updated (ie. October 31 for franchisors with a June 30 year end), or 1 January. To read the full report, click here.

Code penalties doubled, cooling-off extended, more disclosure required

Penalties for breaches of the Franchising Code of Conduct will be increased from a maximum of 300 to 600 penalty units under changes expected to be introduced following the Government’s official response to the 2018 Franchise Inquiry.

Penalty units determine the size of a financial penalty to be imposed for a breach of a mandatory industry code, which recently increased from $210 per unit to $222 per unit, making it possible for a franchisor to incur a total fine of $133,200 for a single breach of the Franchising Code.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.


DoorDash Faces Lawsuit From Suburban Chicago Restaurant Over Trademark Infringement - Recipes

The Australian Government has released its response to the 2018 Franchise Inquiry nearly 18 months after the Inquiry tabled its final report, Fairness in Franchising, and nine months after consultation ended on a draft regulation impact statement.

The 20-page government response to the Inquiry report does not specifically address the Inquiry’s 71 recommendations – 27 of which were referred to a Franchising Taskforce comprised of government agencies to assess in more detail – but does address themes from the Inquiry to cover pre-entry, operational, and exit issues in franchise relationships.

The response includes the following highlight items:

 • Doubling of penalties that apply for a breach of the Franchising Code (potentially up to 600 penalty units, or $1333,200 per breach)
 • The introduction of conciliation and voluntary binding arbitration in addition to mediation
 • Further disclosure requirements re supply arrangements (including rebates), marketing funds, exit arrangements and capital expenditure requirements
 • A new Key Disclosure Information Fact Sheet to summarise elements of the agreement
 • A public register of franchisors (yet to be developed)
 • A website for franchisors and franchisees to access information and support
 • An extension of the cooling-off period to at least 14 days after the completion of certain events (ie not just signing the franchise agreement
 • Banning franchisors from charging the costs of preparing franchise agreements.

The response does not indicate an implementation timeframe, however past Code amendments have come into effect by the final date that disclosure documents are required to be updated (ie. October 31 for franchisors with a June 30 year end), or 1 January. To read the full report, click here.

Code penalties doubled, cooling-off extended, more disclosure required

Penalties for breaches of the Franchising Code of Conduct will be increased from a maximum of 300 to 600 penalty units under changes expected to be introduced following the Government’s official response to the 2018 Franchise Inquiry.

Penalty units determine the size of a financial penalty to be imposed for a breach of a mandatory industry code, which recently increased from $210 per unit to $222 per unit, making it possible for a franchisor to incur a total fine of $133,200 for a single breach of the Franchising Code.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.


DoorDash Faces Lawsuit From Suburban Chicago Restaurant Over Trademark Infringement - Recipes

The Australian Government has released its response to the 2018 Franchise Inquiry nearly 18 months after the Inquiry tabled its final report, Fairness in Franchising, and nine months after consultation ended on a draft regulation impact statement.

The 20-page government response to the Inquiry report does not specifically address the Inquiry’s 71 recommendations – 27 of which were referred to a Franchising Taskforce comprised of government agencies to assess in more detail – but does address themes from the Inquiry to cover pre-entry, operational, and exit issues in franchise relationships.

The response includes the following highlight items:

 • Doubling of penalties that apply for a breach of the Franchising Code (potentially up to 600 penalty units, or $1333,200 per breach)
 • The introduction of conciliation and voluntary binding arbitration in addition to mediation
 • Further disclosure requirements re supply arrangements (including rebates), marketing funds, exit arrangements and capital expenditure requirements
 • A new Key Disclosure Information Fact Sheet to summarise elements of the agreement
 • A public register of franchisors (yet to be developed)
 • A website for franchisors and franchisees to access information and support
 • An extension of the cooling-off period to at least 14 days after the completion of certain events (ie not just signing the franchise agreement
 • Banning franchisors from charging the costs of preparing franchise agreements.

The response does not indicate an implementation timeframe, however past Code amendments have come into effect by the final date that disclosure documents are required to be updated (ie. October 31 for franchisors with a June 30 year end), or 1 January. To read the full report, click here.

Code penalties doubled, cooling-off extended, more disclosure required

Penalties for breaches of the Franchising Code of Conduct will be increased from a maximum of 300 to 600 penalty units under changes expected to be introduced following the Government’s official response to the 2018 Franchise Inquiry.

Penalty units determine the size of a financial penalty to be imposed for a breach of a mandatory industry code, which recently increased from $210 per unit to $222 per unit, making it possible for a franchisor to incur a total fine of $133,200 for a single breach of the Franchising Code.

The cooling-off period has also been increased, from seven days from signing a franchise agreement to now 14 days po the last of certain events have occurred, such as the agreement being signed, payment is made, disclosure documents are received, and if applicable, a copy of the terms of the lease are received. Cooling off will also apply to transfers where the franchisee enters a substantially new agreement with the franchisor. Overall, the new requirement is expected to extend franchise recruitment timeframes.

A new Key Disclosure Information Fact Sheet must be provided by franchisors to summarise information in the disclosure document, particularly financial information likely to include details of fees, rebates, commissions, and any entitlement to goodwill at the end of the franchise term. Read more

Greater transparency of rebates and marketing funds

Franchisors will be required to disclose information on supplier rebates under changes proposed by the Government response, however it is unclear if this will require disclosure of the amount or percentage of rebate received from each supplier.

Where a supplier rebate to the franchisor results in a substantial lessening in competition, this will trigger a breach of the Competition and Consumer Act (CCA). The Government has left the door open for the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to conduct its own inquiry about the about rebates in franchising once the new disclosure provisions have had time to take effect.

The Franchising Code will be amended to clarify requirements relating to the treatment and reporting of marketing funds, and apply financial penalties to breaches of these requirements.

Additionally, the government will further consider whether guidance for auditing of marketing and cooperative funds is required, but leave the current requirement for annual reporting of marketing funds in place.

New website to provide more information for potential franchisees

A major element of the Government’s response to the Franchise Inquiry is the development of a new website to provide more information to potential franchisees (and potential franchisors), which will be noted in the mandatory Information Statement, which must be given to potential franchisees at the earliest opportunity.

The website will include information resources, as well as details about how to lodge a complaint about a franchisor.

The response does not indicate if the new website will also include the public register of franchisors, or the pre-entry education program for potential franchisees previously offered by Griffith University.

Government to undertake further consultation

The Government has undertaken to consult with the franchise sector further in regards to:

 • The development of a public register of franchisors
 • The Key Disclosure Information Fact Sheet, to be drawn from information in the disclosure document
 • The franchising-specific website to provide information for potential franchisees and franchisors
 • Changes to the Code to increase transparency surrounding retail leases.

Capital expenditure issues highlighted

The Franchising Code will be changed to prohibit franchisors from requiring franchisees to undertake significant capital expenditure, except where it has been disclosed up front, is legally required, or is agreed to by the franchisee.

Capital expenditure must be discussed before entering a franchise agreement, the timing and amount of expenditure should also be provided, and disclosure of the circumstances under which franchisees may recoup their investment.

Changes to impact the Oil Code

The amendments to the Franchising Code of Conduct will impact the Oil Code, with the Government noting that it supports consistency of the Oil Code with the Franchising Code when the Oil Code is due for its mid-term review.

Recent amendments to the Franchising Code to apply specifically to the automotive sector dealing with capital expenditure (see article above) will also be extended to the Franchising Code more broadly to affect all franchisors.

To read the full Government response to the Franchise Inquiry, click here.Uwagi:

 1. Xanthe

  To interesujące. Proszę, powiedz mi - gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?

 2. Ignazio

  Szkoda mi Ciebie.

 3. Cooney

  Wątpię w to.Napisać wiadomość